Abc Group - Xuất Khẩu Lao Động & Du Học
HOTLINE: 0975 541 889
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực ABC
abc manpower development joint stock company (jsc)
Vay vốn đi xuất khẩu lao động không cần thế chấp

Lượt xem: 612

Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức cho vay 100% chi phí ghi trong hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo

Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức cho vay 100% chi phí ghi trong hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa có thông báo về việc có cử tri gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV. Theo đó cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều 37 Mục 3 Chương 5 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng dẫn như sau:

Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức cho vay 100% chi phí ghi trong hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và không cần phải có tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm tạo điều kiện cho lao động huyện nghèo tiếp cận nguồn vốn vay đi xuất khẩu lao động.

Về vấn đề này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thì một trong những cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo là tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành về hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở các huyện nghèo có sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức hỗ trợ, mức đầu tư.

Do đó, người lao động đi xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020 là một trong những đối tượng của Nghị quyết số 30a/2008/NQ – CP.

Theo quy định tại khoản 2, Mục III, Điều 1 của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg thì chính sách tín dụng ưu đãi áp dụng cho người lao động thuộc các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số thì người lao động được vay tối đa chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng cho từng đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động.

Theo Hướng dẫn số 2667/NHCS-TDNN ngày 21/9/2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì quy trình và thủ tục cho vay thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, trong đó hướng dẫn người vay (bao gồm cả cho vay thông qua hộ gia đình và cho vay trực tiếp người lao động là độc thân) không phải thế chấp tài sản.

Đối với kiến nghị của cử tri về việc xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều 37 Mục 3 Chương 5 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết xin tiếp thu để nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Chat Zalo Hotline Top