Hướng dẫn chuyển tên miền về ABC GROUP

Chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền hay còn gọi là Transfer tên miền là quá trình chuyển tên miền từ một nhà cung cấp khác về Nhà đăng ký ABC GROUP để quản lý và duy trì.

Nhập tên miền bạn muốn chuyển đổi nhà đăng ký

Các bước transfer tên miền về ABC GROUP

Tên miền Quốc tế

Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

Bước 2

Nhập thông tin tên miền muốn chuyển đổi và Gửi yêu cầu tới ABC GROUP

Bước 3

Check email quản trị tên miền Quý khách sẽ nhận được 1 email có chứa 1 link xác nhận chuyển đổi và 1 password

Bước 4

Quý khách click vào link xác nhận và nhập Password và mã Auth-code được cấp trước đó và xác nhận.

Bước 5

Sau khi xác nhận chờ từ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về ABC GROUP. ABC GROUP sẽ cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Tên miền Việt Nam

Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

Bước 2

Quý khách nhập tên miền muốn chuyển đổi nhà đăng ký vào đây

Bước 3

Gửi yêu chuyển đổi nhà đăng ký tới ABC GROUP

Bước 4

iNET thực hiện nghiệp vụ chuyển từ nhà đăng ký cũ về ABC GROUP

Bước 5

Chờ 2 đến 7 ngày tên miền sẽ được chuyển về ABC GROUP. ABC GROUP cung cấp tài khoản quản lý tên miền tới Quý khách

Điều kiện transfer tên miền

  • Tên miền sau khi đăng ký 60 ngày
  • Tên miền Việt Nam còn hạn trên 30 ngày
  • Tên miền Quốc tế còn hạn trên 30 ngày, nếu hết hạn và Quý khách thực hiện gia hạn và cần đợi sau 45 ngày mới được transfer về ABC GROUP. Nếu vẫn transfer theo quy định ICCAN, tên miền của Quý khách vẫn được transfer thành công nhưng không được gia hạn 1 năm khi chuyển về.
  • Tên miền Quốc tế mới thay đổi thông tên chủ thể tên miền hoặc email chủ thể tên miền cần phải đợi sau 60 ngày mới transfer được.
  • Tên miền Quốc tế khi transfer về ABC GROUP cần nộp phí gia hạn thêm 1 năm, hiện ABC GROUP có chính sách ưu đãi phí gia hạn rất thấp cho Quý khách khi transfer tên miền về ABC GROUP

Tại sao nên chuyển tên miền về ABC GROUP ?

A title

Image Box text