Cloud WordPress Hosting

Là dịch vụ hosting cao cấp, chuyên dụng dành cho những website sử dụng nền tảng WordPress. Các gói Cloud WordPress Hosting của iNET được tối ưu theo các tiêu chuẩn cao nhất cho mã nguồn WordPress, phù hợp với nhu cầu xây dựng các website bán hàng, blog cá nhân, giới thiệu doanh nghiệp, tin tức, thương mại điện tử, tiếp thị affiliate

Bảng giá dịch vụ Cloud WordPress Hosting

Tiết kiệm hơn khi mua nhiều năm

Tiết kiệm

Chỉ với 29,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 512MB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 1
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
Đăng ký

Phổ biến

Chỉ với 149,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cơ bản

Chỉ với 69,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 3
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
Đăng ký

Chuyên nghiệp

Chỉ với 249,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cao cấp

Chỉ với 499,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 32GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Tiết kiệm

Chỉ với 23,200 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 512MB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 1
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
Đăng ký

Phổ biến

Chỉ với 119,200 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cơ bản

Chỉ với 55,200 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 3
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
Đăng ký

Chuyên nghiệp

Chỉ với 199,200 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cao cấp

Chỉ với 399,200 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 32GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Tiết kiệm

Chỉ với 21,750 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 512MB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 1
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
Đăng ký

Phổ biến

Chỉ với 111,750 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cơ bản

Chỉ với 51,750 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 3
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
Đăng ký

Chuyên nghiệp

Chỉ với 186,750 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cao cấp

Chỉ với 374,250 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 32GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Tiết kiệm

Chỉ với 18,850 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 512MB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 1
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
Đăng ký

Phổ biến

Chỉ với 96,850 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cơ bản

Chỉ với 44,850 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : 3
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH : Không
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
Đăng ký

Chuyên nghiệp

Chỉ với 161,850 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Cao cấp

Chỉ với 324,350 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 32GB SSD
 • Băng thông/tháng : Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • Domains : Không giới hạn
 • WordPress Multisite :
 • SSL Let’s Encrypt : Miễn phí
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Truy cập SSH :
 • 🎁   Tặng bộ 164 theme/plugin bản quyền
 • 🎁   Tặng tên miền .XYZ/ .SITE/ .ONLINE
 • 🎁   Tặng Dịch Vụ Tối Ưu Website WordPress
Đăng ký

Đặc tính kỹ thuật hosting Cloud WordPress Hosting

 • An toàn, bảo mật, phầm mềm quản trị chuyên nghiệp cùng hệ điều hành Windows Server 2016
 • Truy xuất nhanh, Tăng tốc xử lý Máy chủ 100% sử dụng ổ cứng SSD Server Enterprise cho tốc độ truy xuất nhanh gấp 10 lần
 • Hạ tầng mạnh mẽ
  Cấu hình máy chủ cao cấp sử dụng Chipset Intel E5-2680 V4 cùng RAM DDR4 mới nhất hiện nay
 • Tặng kèm nhiều tiện ích chuyên dụng
  Sử dụng dịch vụ Cloud WordPress Hosting của ABC GROUP, bạn được tặng kèm hàng loạt tiên ích, plug-in (plugin) bản quyền
 • Cài đặt và quản lý dễ dàng
  Bộ công cụ chuyên dụng WordPress Toolkit được tích hợp trên cPanel giúp cho việc cài đặt mã nguồn WordPress, theme, plugin, database dễ dàng
 • Trải nghiệm 3 ngày miễn phí
  Đăng ký dùng thử ngay trong 3 ngày mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí

Thông số kỹ thuật

TIẾT KIỆM CƠ BẢN PHỔ BIẾN CHUYÊN NGHIỆP CAO CẤP
Số lượng website 1 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng 512 MB 3 GB 6 GB 16 GB 32 GB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Addon Domain  Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Subdomain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Alias Domain  Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Database MySQL 1 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Đa phiên bản PHP  Từ 4.4 – 8.0 Từ 4.4 – 8.0 Từ 4.4 – 8.0 Từ 4.4 – 8.0 Từ 4.4 – 8.0
Backup Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
Số lượng tài khoản FTP  Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
CPU  1 Core 1 Core 2 Core 2 Core 4 Core
Physical Memory  1 GB 1 GB 1.5 GB 2 GB 3 GB
IO  10 MB 20 MB 30 MB 40 MB 50 MB
Entry Processes  30 60 80 120 200
File Usage  Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng kết nối MySQL  100 100 100 100 100
IPv6